Planetstien på Gjellerodde

Ny bro for planetstien

Dec 2016

Der er aftalt fællesaktivite for markering af vores nye del af planetstien. X i kalenderen til den 25 marts 2017.

- Snyd ikke dig selv for en gå tur langs kanten - formidabel udsigt og rigtig god motion.

******************************************************************************************************

Ja så er det meste af Planetstien fra åen ved campingpladsen, til stien ved Underbjerg på Gjeller etableret. Dog mangler broen, som er lovet monteret i uge 42. Snyd ikke dig selv for en rask tarvetur med en formidabel udsigt.

PS. Forventer der bliver en officiel indvielse i nærmeste fremtid.

********************************************************************************************************************************* 

PLANETSTIEN - en vandring i solsystemet lanetstien ved Lemvig er en skalamodel af solsystemet i målestokken 1:1 milliard. Den består af en række skulpturer i granit og bronze, der er opstillet i landskabet langs den del af Limfjorden, hvor Lemvig ligger. Inde i selve byen i det store vejsving i Vesterbjerg står Solen. Det er en stor bronzekugle, der viser solens størrelse. I den valgte målestok er den 1,39 m. Det vil sige, at den i virkeligheden har en diameter på 1.391.000 km. På Solen findes et digt af Thøger Larsen. Herfra går man ud gennem Anlægget og kommer først til planeten Merkur. Man har så tilbagelagt 57,9 millioner km i rummet. Herfra fortsætter man forbi Venus og Halleys Komet, som markeres af en buksbomhæk i plænen til højre for stien. Snart herefter møder man Jorden med Månen, Mars, asteroiden Ceres og Jupiter. Ved Vinkelhage kommer man forbi Saturn med ringene. Nu bliver der langt mellem planeterne. Uranus står på stranden et stykke nord for feriecenteret og lystbådehavnen samt på Søgårdevejen. Ude på det flade Gjeller Odde finder man Neptun og Pluto, de yderste planeter i vort solsystem. Pluto har en oval bane, og den er derfor vist i tre positioner. I sin mindste afstand fra Solen er den inden for Neptuns bane, i middelafstanden er den vist på Gjeller Oddes nordstrand; dens yderste position er angivet med en sten på Ryletorv ved Hygum. Planeterne er lavet som en sokkel af granit og en top af bronze, hvor en kugle viser planetens størrelse. Under hele vandringen langs Planetstien går man gennem et smukt og varieret landskab med udsigt over Limfjorden.

Sidste nyt - Lemvig Folkeblad skriver den 28 nov.

Vejdirektoratet har afgjort, at klage over ekspropriationen ikke får opsættende virkning,-kommunen går derfor igang med arbejdet. Det forventes at arbejdet med den nye cykkelsti kan gennemføres inden turistsæsonen 2016.🙂

***************************************************************************************************

Der har været afholdt fornyet åsteds -og forligsforretning den 28 maj. Dalgaard Grundejerforening har uændret -en posigtiv indstilling til projektet..

Grundet en fodfejl, - manglende rettidig annoncering i stedlige blade iht. Vejloven er der indkaldt til fornyet åsteds -og forligsforretning. torsdag den 28 maj.

====================================================================================

Torsdag den 26 februar har der været afholdt åsteds og forligsforretning omkring etablering af 1,5 meter bred sti med 0,5 meter rabat på hver side. Stiens trace følger eksisterende veje og stier på hele strækningen.

For Dalgaards grundejerforening udgør arealet 1600 m2 med sti i græsareal samt 56 lb.m grusvej

Hvor stien fra bakke tilstøder nuværende vej/ sti til stranden vil der blive opsat forhindring. Fremtidig vedligehold af nuværende sti langs stranden overgår til Lemvig kommune.