Regnskab 2021- budget 2022

Regnskab 2021 - budget 2022

 Dalgaard Grundejerforening      
       
                                            Resultatopgørelse 01.01 -- 31.12. 2021      
       
       
Tekst Regnskab 2021 Budget 2021 Budget 2022
       
Kontingent 2021         146.300   145.600,00
Kontingent PBS 149 x 700 kr.         104.300,00    
Indbetalingskort 60 a 700           42.000,00    
       
Indtægter i alt        146.300,00       146.300   145.600,00
       
Udgifter      
       
Vedligehold fællesarealer/kloak           23.764,13         22.000            22.000
Vedligehold veje - dræn - asfalt           -1.640,31         11.000            11.000
Vedligehold badebro, brolaug             6.969,17           3.000              3.000
Arbejdsdag, materiale - forplejning           12.815,90           5.000              5.000
Bestyrelsesmøder             4.180,00           4.000              4.000
Generalforsamling             5.790,00           9.000              9.000
PBS. Og Bank gebyrer             4.003,19           4.650              4.000
Porto, kontorartikler, telefon             2.587,75           2.300              2.300
Forsikringer             3.361,65           3.067              3.067
Kørsel - diverse                 582,00                  -                       -  
Gaver             2.305,00           2.000              2.000
Hjemmeside                929,00               950                 950
Regnskabsassistance                500,00                  -                       -  
Ny investeringer        223.427,75       213.588         196.700
       
Udgifter i alt        289.575,23       280.555         263.017
       
Resultat       -143.275,23     -134.255        -117.417