Dalgaard Grundejerforening

Gebyr opkrævning

Opkrævnings gebyr  - Slåning af ubebyggede grunde / manglende betaling af kontingent

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde 19 feb 2016, besluttet at vi efterfølgende vil håndhæve vore vedtægter § 10

  • Grundejere af ubebyggede grunde er forpligtet til at slå disse mindst 2 gange årligt. Det skal ske i tidsrummet 1 – 15 maj og 1 – 15 august. Overholdes dette ikke , vil grundene blive slået på ejers regning.
  • Samt § 13. omhandlende manglende betaling ved kontingent opkrævning. 

I tilfælde af manglende rettidigt betaling fremsendes 2 rykkere pålagt kr 100,00. Sidste rykker udsendes efter 10 dage fra anden rykker. Herefter overdrages sagen til indretlig inkasso efter 8 dage.