Dalgaard Grundejerforening

Lemvig Kommune Lokalplan

Lov forhold - Lokalplan samt hegnsloven

Lokalplan nr. 138-3f. 01-2009 for sommehusområde ved Gjelleodde, Lemvig

se,

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1199973_APPROVED_1263813760208.pdf

samt 

www.hegnsloven.dk  udgivet 19 jan 2007

 

NOMI4S - Adgangsforhold for skraldebilen ( 01.juni 2022)

Kære sommerhusejer Vi skriver til dig og alle andre ejere af sommerhuse i Lemvig kommune, fordi vi gerne vil, at du er ekstra opmærksom på, at adgangsforholdene til dit sommerhus er iorden, så skraldebilen kan komme uhindret frem og tømme din affaldsbeholder uden problemer. Det handler især om disse ting: Adgangsvej til huset - træer og buske skal være beskåret, så de ikke er til gene for skraldebilen underlaget skal være kørefast og jævnt vejen skal være mindst 3 meter bred og have mindst 4 meter frihøjde Adgang til din beholder- skal have en frihøjde på mindst 2 meter og adgangsvej skal være 1 meter bred - underlaget skal være fast og jævnt (asfalt, beton, fliser) (ikke grus og skærver) - stigningen på adgangsvejen må højst være 10 cm pr. meter - der skal være fri adgang helt hen til beholderne (ingen cykler, barnevogne etc.) - låger skal kunne stå åbne af sig selv (må ikke være låst) - om vinteren skal du sørge for god belysning og, at adgangsvejen er ryddet for sne og is. Underlaget ved din beholder- underlaget skal være fast og jævnt (asfalt, beton, fliser) - der skal være mindst 2 meter frihøjde - område rundt om standplads skal være ryddeligt Vi har vedhæftet en side med billeder, der illustrerer hvordan det ikke skal være og håber, at det fjerner enhver tvivl. Nu tænker du måske, jamen det er der jo ikke noget nyt i, og det har du helt ret i. Men, vi oplever desværre, at der stadig er udfordringer rundt omkring og vi vil derfor benytte lejligheden til at sætte fokus på adgangsforholdene igen. Vi vil i løbet af juni måned skrive såfremt der stadig er udfordringer med adgangsforholdene. Har du spørgsmål til brevet eller adgangsforholdene, så tjek vores hjemmeside nomi4s.dk eller find os på Facebook. Du er naturligvis også altid velkommen til at skrive eller ringe.

Med venlig hilsen Nomi4s i/s