Dalgaard Grundejerforening

Arbejdsdag 1 maj kl. 09.00 2021

Broopsætning 2021
Broopsætning 2021
Snorlige og i vatter
Snorlige og i vatter
Ny trappe
Ny trappe
Ny flis på gangstien i slugten
Ny flis på gangstien i slugten
Så er der frokost
Så er der frokost

Arbejdsdag 1 maj 2021

Efter endnu en vellykket arbejdsdag - hvor 34 aktive medlememr "knoklede " for forskøndelse og vedligehold af vores skønne område.

En snorlige og vandret broopsætning med sideplader og vores nye bænk blev opsat på rekorttid -

Ny 4 trins trappe så dagen lys med vores egen opfindelse for gelænder, flot at se på, behagelig at anvende. I samme forbindelse fik trappeholdet også genetableret en fornyet udgave af vores bænk. 

I slugten blev der kørt med trillebører i en strøm, imponerende hvad en fælles indsats kan flytte på kort tid - 30 m3 eller rundtregnet 350 trillebører blev rullet ned på eventyrstien. 

Alle vore dræn brønde blev tømt, for vinterens tilløb af sand og grus af brøndfolket. Med den rette vedligehold har vi nu fået et meget velfungerende brøns/dræn system.

Vores væske forsyningsvogn cirkulered hele dagen til glæde for alle tørstige ganer.😎 

Efter arbejde så fornøjelse og belønning, madholdet havde igen tryllet med den helt rigtige mandefrokost - sild - smørbrød - kage samt dertil hørende drikkevarer.

PS ingen gik tørstige derfra.

Tak til alle for en brag indsats

Arbejdsdag 1 maj kl. 09.00

Arbejdsdag, vel vidende at forsamlings forbuddet omfatter max. 10 personer udendørs har vi planlagt følgende 3 hold af 10 personer på nedenstående opgaver.                       

  1. Badebro opsætning, kl. 09.00 v/ bro opmagasineringen

Tilmelding til Jens Kristen Eriksen mobil 23414528 mail jenskristen54@gmail.com 

  1. Flis trillebøre kørsel i slugte. Kl. 09.00 v/ nedgang til slugten.

Tilmelding til Flemming Borum mobil 61392540 mail KFBORUM@gmail.com 

  1. Grus trillebøre kørsel ved Annette sti samt sti ved Underbjerg.

Tilmelding Preben Hornshøj Mobil 20684991 mail Prebenhornshoj@gmail.com 

  1. Specialopgave, Trappe/sliske ved Violvej adgang til stranden. Børge Madsen med egne udvalgte folk. 

2. Vores sædvanlige forsyningsvogn vil cirkulere om formiddagen og der vil blive arrangeret frokost på stranden i de tre opdelte 10 mands-/og damegrupper.   

Arbejdsdag 01. maj 2021

Vi har planlagt årets arbejdsdag til den 1 maj kl. 09.00. Grundet Corona epedemien har bestyrelsen lidt svært ved at bestemme formen men- under alle omstændigheder vil badbroen blive sat.  Nærmere følger.