Dalgaard Grundejerforening

Brooptagning lørdag den 1. oktober kl. 09.

Broopsætning lørdag den 13 maj kl. 09.00

Husk tilmelding!   -- Vi ses

Ordinær generalforsamling på Cafeteriet " Odden " søndag den 14 maj kl. 10.00

Så bliver der lagt asfalt på Bellisvej.  Maj 2022

Indvielse af ny belægning på Bellisvej 2 maj 2022

NCC lægger sidste hånd på vejprojektet.

Mandag den 2 maj var der inviteret til indvielse af vores ny asfalterede vej - Bellisvej.

Efter en vellykket arbejdsdag fredag med ophugning af beton kraver ved vejbrønde samt bortkørsel, tog vejgraderen over for planering og opretning for at kunne være klar til at NCC kunne køre deres maskineri i stilling mandag den 2 maj.

Som planlagt var vejfolket færdige midt på eftermiddagen og der kunne blive gjort klar til at modtage alle interesserede beboere i Dalgaaard.

35 glade Gjellerfolk mødte op og der blev holdt tale samt overklipning af snor for markering af vej åben. Efterfølgende var der hotdogs og håndbejer samt et rigtig hyggelig samvær.

" Vi har nu forladt en fortid med STØV - STØJ - HULLER og for høje hastigheder"  Tilbage har vi - FOR HØJE HASTIGHEDER  - en fællesopgave med at tage vare for at vi ikke kører stærkere end tilladt nemlig 20 km pr. time. 

X i kalenderen Generalforsamling 08 maj 2022

Generalforsamling 2022

X i kalenderen til søndag den 8. maj kl. 10.00 

Åres generalforsamling afholdes søndag den 8 maj kl. 10.00 på cafeteriet Odden.

Ny trappe fra Fåre tømren
Ny trappe fra Fåre tømren
Hvor er den flot
Hvor er den flot
Kædesaven har været her
Kædesaven har været her
Håndliste til glæde og gavn
Håndliste til glæde og gavn
Heste i slugten
Heste i slugten

Den 25 marts bliver en festdag på Gjellerodde

Den 25 marts bliver en festdag på Gjellerodde!

Indvielse af det ny etablerede stykke af Planetstien langs skrænten til Limfjorden fra Holmsøre (Ærenprisvej) til Odden.

Program:

Kl. 9.30 Vil Cyklistforbundet og Lemvig museum give en kort introduktion til Planetstien ved Solen i Vesterbjerg. For de deltagere der ønsker at cykle på Planetstien, det første stykke ud til Holmsøre, (Ærenprisvej) -stedet for den officielle indvielse.

Kl. 10.00        Vil snoren blive klippet af en af Lemvig kommunes førstemænd.               Planeten Uranus genindvies på ny placering. v/ Mette L. Andersen, Lemvig Museum.  Der vil endvidere være taler v/ Lemvig kommunes førstemand og Cyklistforbundet. Lemvig kommune vil være vært med champagne og kransekage.

Kl. 11.00        Kaffebord med kagebagnings konkurrence v/Dalgaard Grundejerforening. Aktiviteter for børn og barnlige sjæle med drageflyvning og sæbeboble kunstværker.

Kl. 12.00        Cafeteriet Odden serverer lækkerier fra grillen og Gjellerodde Grundejerforening serverer øl/vand.

Fra kl 12.30  Vil der blive indsat busser for tilbage transport, for de deltagere der ikke ønsker at tilbage lægge turen på gå ben.

*HUSK, Fra starten på Strandvejen, til Gjelleroddes spids vil Dannebrog vejre på alle områdes flagstænger.

Invitation til Kagebagnings konkurrence -

Invitation til Kagebagnings konkurrence,  

For at gøre dagen så festlig som muligt, inviteres du til deltagelse i vores kagedyst. Der vil være et kompetent dommerpanel i form af alle vore gående gæster samt en overdommer med forstand på godt bagværk. Fine præmier kan forventes.

Meld dig med din yndlingskage for deltagelse senest det 22 marts til,

Inger Madsen mobil 51780193 eller mail www.boerge-madsen@mail.tele.dk

PS specialister til drageflyvning søges!

Lørdag den 6 maj - Arbejdsdag

Lørdag den 6 maj inviterer vi til ARBEJDSDAG fra kl 09.00

- nærmere program / opgaveoversigt følger

, -vi har dog på nuværende planlagt, at vi efter en lang og slidsom arbejdsdag slutter dagen med Oddens berømte flæskestegs menu m/ citronformage dessert.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Krabbe løbsbane ved badebroen er klar til brug.

Kommende aktiviteter

Kære alle børn og barnlige sjæle.

Vi håber vores ny installerede KRABBE vædeløbsbane vil blive flittigt anvendt. 

PS, husk krabberne skal ud i fjorden efter endt løb.

Hjertestarter kursus den 20 aug.  

15 medlemmer havde stor fornøjelse af deltagelse i hjertestarter kursus.  Kan anbefales at deltage ved næste afholdelse. Nærmere om tidspunkt og sted følger.

( PS. vi har 6 på venteliste nu.)

*******************************************************************************************************************

 Arbejdsdag kombineret med hyggeaften torsdag den 5 maj kl. 09.00 -

Flyttet til arkiv kassen

*****************************************

Generalforsamling lørdag den 7 maj

Dato for afholdelse af ordinær Generalforsamlimg i vores grundejerforening er sat til lørdag den 7 maj kl. 10.00 .

Stor X i kalenderen - Dagsorden følge

************************************************************************************** 

Tak til broholdet, så er broen pakket forsvarlig ned for sesson 2015. Det forlyder at der blev sat personlige rekorter med løft og træk. 

PS. Alt aflæsning foregik fuldt forsvarligt og uden tilskadekomne.😙

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Broformanden kalder til samling!

Lørdag den 12 sep. kl. 09.00 tager vi broen ned for sesson 2015

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Skt. Hans aften på Gjeller tirsdag den 23.

Bål med brænde garanti !   Båltale v/ pastor Signe Paluden - samt Lions populære lotto

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Blå flag på Gjellerodde.

Det blå flag, kvalitetes stemplet for badevandet på Gjellerodde blev hejst grundlovsdag den 5 juni. 🙂

000000000000000000000000000000000000

Aflyst - grundet manglende tilslutning

 Dalgaard grundejerforening -  Sommerfest.🙂

 

Afholder igen i år sommerfest Lørdag den 6 juni kl. 18.00 i festlokalerne Halgård. 

Jens Chr. vil stege delikatesse grisen og vi er nogle piger som klarer tilbehøret 

Du / I skal komme med et godt humør –service og ny kridtede sko, da der bliver spillet på til dans. 

Pris pr. person kr. 100,00 

Drikkevarer SKAL købes i baren til billige penge.  

Tilmelding til , 

Anette 30662319       -       Tove 20839909  SU.  senest 31 maj.

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000