Regnskab 2020

Regnskab 2020

 

                                 Dalgaard Grundejerforening   
     
                       Resultatopgørelse  01.01  -  31.12 2020
     
Tekst             Regnskab 2020                           Budget 2021
     
Kontingent    146300
PBS 164 a 700 114800,00  
indbetalingskort 44 a 700 30800,00  
     
Indtægter i alt 145600,00 146300,00
     
     
Vedligehold fællesarealer/kloak 19255,50 22000
Vedligehold veje - dræn - 21092,19 11000
Vedligehold badebro, brolaug 3620,23 3000
Arbejdsdag, materiale - forplejning 4603,20 5000
Bestyrelsesmøder 5291,55 4000
Generalforsamling 11790,00 9000
PBS. Og Bank gebyrer 4566,21 4650
Porto, kontorartikler, telefon 1903,75 2300
Forsikringer 3078,81 3067
Kørsel 0,00 0
Gaver 2054,00 2000
Hjemmeside 0,00 950
Regnskabsassistance 670,40 0
Ny investeringer 6263,38  
* Flis til slugten   6000
* Ny drænledning bellisvej 6-8   13500
* Ny drænledning bellisvej 88/75   12375
* Prøve belægning Bellisvej   17250
* Afretning til belægningsten   2250
* Dræn fra belægningssten   4000
* Asfaltering Violvej 1350m2   170084
*Afretning til asfalt Violvej    26437
* Fart bump Safe Road 2 stk   12500
     
Udgifter i alt 84189,22 -331363
     

Resultat

61410,78 -185063
Status 31.12-2020