Generalforsamling 20 juni 2021

Generalforsamling 20 juni 2021

                                                                                                    Lemvig den 29. maj 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Cafeteriet ” Odden ” søndag den 20. junikl. 10.00.

Dagsorden:

ad 1   Valg af dirigent

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 6. sep 2020

ad 3   Formandens beretning. Omfatter områder som,

-       Broen, - et godt aktiv

-       Vedligeholdelse af fællesarealer – veje – dræn.

-       Hastighed på veje

-       Færdsel med hunde

-       Middags ro fra plæneklip

-       Kommunale anliggender.

  • Vedligehold af planetstien – Sti langs Gjelleroddevej til legepladsen - Plan for udvikling af Odden

ad 4   Aflæggelse af regnskab / samt budget for 2021

ad 5   Fastsættelse af ordinær kontingent for 2022.       

ad 6   Indkomne forslag

ad 6 a Bestyrelsen stiller forslag for vedtægtsændring i §14 fra Opkrævning af kontingent sker ved indbetaling på girokort der udsendes.

Ændres til Opkrævning af kontingent sker ved indbetaling via PBS-tilmelding. 

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

-       På valg er:

  • Preben Hornshøj    - modtager genvalg
  • Flemming Borum    - modtager genvalg
  • Ole Fogh Odgaard  - modtager genvalg

ad 8   Valg af 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår

  • Tove Grøgerchen, Violvej 120
  • Jens Poulsen, Violvej 74

ad 9   Valg af revisor.

     -   På valg er Ove Kjærgaard, modtager genvalg. Samt Maibritt Mahl. Modtager genvalg.

ad 10 Evt.