2019-resultatopgørelse

  2019 Budget 2020 2018
INDTÆGTER      
       
Kontingenter 147.000,00 146.300,00 104.500,00
Indtægter Lemvig Vand 0   4.552,40
Vedligeholdselse betalt af grundejer 0   1.200,00
Tilkud Planetstien 0   18.750,00
       
INDTÆGTER I ALT 147.000,00 146.300,00 129.002,40
       
UDGIFTER      
       
Vedligeholdelse fællesarealer / kloak -21.110,26          -22000,00 -18.275,06
Vedligeholdelse veje, dræn, asfalt -22.898,42        -23000,00 -10.961,10
Arbejdsdag, materialer og forplejning -8.481,80         -8000,00 -11.517,43
Vedligeholdelse badebro, brolaug -15.019,50         -6000,00 -2.262,36
Ny investeringer 0,00         -8000,00  
Porto, kontorartikler, telefon -2.155,80         -2300,00 -2.297,82
Generalforsamling -8.574,00         -9000,00 -8.533,00
Bestyrelsesmøder -4.111,53         -4000,00 -1.600,00
PBS gebyrer, gebyrer bank    -2.662,04         -2800,00 -2.462,32
Renteudgifter banken 0         -1850,00 -540,01
Forsikringer -2.875,52         -3067,00 -2.807,72
Kørsel og diverse -500               0,00 -1.000,00
Gaver -1.990,00         -2000,00 -2.097,98
Hjemmeside m.v. -795               0,00 -795
Tilskud til hjertestarter, kursus hjertestarter 0               0,00 209,4
Regnskabsassistance  -500              0,00 -500
       
UDGIFTER I ALT -91.673,87       -92017,00 -65.440,40
       
       
ÅRETS RESULTAT 55.326,13 54.283,00 63.562,00