Regnskab 2018

   Dalgaard grundejerforening       
       
              Resultatopgørelse 01.01-31.12 2018      
       
     Regnskab 2018          Budget 2019 Regnskab 2017
INDTÆGTER      
       
Kontingenter 104.500,00           104500 146.300,00 104500
Indtægter Lemvig Vand 4.552,40   0
Vedligeholdselse betalt af grundejer 1.200,00                    0
Tilkud Planetstien 18.750,00   0
       
INDTÆGTER I ALT 129.002,40 146300 104.500,00
       
UDGIFTER      
       
Vedligeholdelse fællesarealer / kloak -18.275,06 -37000 -16.261,09
Vedligeholdelse veje, dræn, asfalt -10.961,10 -14000 -70.410,35
Arbejdsdag, materialer og forplejning -11.517,43 -13000 -13.633,95
Vedligeholdelse badebro, brolaug -2.262,36 -13000 -10.812,95
Porto, kontorartikler, telefon -2.297,82 -2500 -3.595,16
Generalforsamling -8.533,00 -10000 -10.500,00
Bestyrelsesmøder -1.600,00 -2400 -4.269,00
PBS gebyrer, gebyrer bank    -2462,32 -2500 -2.086,69
Renteudgifter banken -540,01 -500 0
Forsikringer -2.807,72 -3000 -2.688,58
Kørsel og diverse -1.000,00 -1000 -1.000,00
Gaver -2.097,98 -3000 -2.939,90
Hjemmeside m.v. -795 0 -795
Hjertestarter, kursus hjertestarter  0 0 -2.625,00
Tilskud til hjertestarter, kursus hjertestarter 209,40 0 203,2
Tab på kontingent 0 0 -400
Regnskabsassistance  -500 -500 -500
       
UDGIFTER I ALT -65.440,40 -102400 -142.314,47
       
       
ÅRETS RESULTAT 63.562,00 43900 -37.814,47