Møde den 16 maj for bestyrelsen.

Seneste nyt fra Lemvig Kommune

5 maj --Grundet Corona epedemien har Lemvig Kommune aflyst årets sommerhusmøde

 

Lemvig Kommune indkalder bestyrelserne i kommunens grundejerforeninger til det årlige møde torsdag den 16 maj kl. 15.30

Har du noget vi evt skal bringe frem - venligst kontakt vores formand Ole F. O mobil 40389309, - senest 1 maj.

 

 

 

 

**************************************************************************************************

Vi siger tak - skiltene fungerer fint.

Nu sker der noget - ønskede skilteændring er oplyst igangsat, og vi kan forvente at kommunen vil opsætte de nye skilte snarest. PS. Skiltene er sat i ordre.🤪

 

Vejskiltning Violvej / Bellisvej -

 

Problemstillingen omkring retvisende skltning med pile for angivelse af hvad der fører til Bellisvej og hvad der fører til Violvej vil blive behandlet i kommunen hvorefter vi får en tilbagemelding.

 

 

Stilled skriftlige spørgsmål med svar fra Grundejrforeningen Dalgaard -

Vil det være en mulighed for kommunen at tilbyde kloaktilslutning finansiering på favorable betingelse!.

Svar :

Ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskat kan der ydes lån til udgifter til tilslutning af kloak- og vejudgifter til kollektive anlæg, hvor der er tilslutningspligt, samt hvor ejeren opfylder følgende betingelser:

-          1)         Fast bopæl i landet

-          2)         Modtager pension efter lov om social pension eller efterløn

 -          3)         Der er friværdi i ejendommen (friværdien beregnes på baggrund af den del der udgør boligenheden)

 -          4)         Man skal bo i ejendommen med mindre det er et sommerhus (ellers kan man kun få lån til en af ejendommene)

 -          5)         Man kan kun få lån i forhold til ejerandel (dvs. ejer man 50% kan man kun få lån til halvdelen af udgifterne)

 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Teknik & Miljø.

 Med hensyn til den enkelte borgers mulighed for at få en kommunegaranti for lån, er dette ikke en mulighed.

 Hvordan er status på igangsætning og eksproprieringen vedr. planetstien?

Der har været afholdt møde med de to grundejere som skal afgive jord ved en evt. anlæggelse af stien i det ønskede tracé – der pågår forhandling med den ene af grundejerne, den anden grundejer ønsker stien anlagt via Gyvelvej.

Hvis og når projekt planetsti går i gang vil grundejerforeningen gerne sige god for den endelige placering samt bredde på stien, samt at belægningen bliver den samme, som er anvendt ved søen i Lemvig.

Grundejerforeningen vil blive hørt inden projektet evt. igangsættes – både med hensyn til bredde på stien og belægning.

Vejskiltning Violvej / Bellisvej -

Problemstillingen omkring retvisende skltning med pile for angivelse af hvad der fører til Bellisvej og hvad der fører til Violvej vil blive behandlet i kommunen hvorefter vi får en tilbagemelding.