Kloakering, projekt Gjellerodde

Sidste nyt fra kloakfronten feb. 2017

Feb 2017

Kloakeringsprojektet er nu endelig afleveret med spuling og oprensning af hele vores drænsystem.

Vi har yderligere fået etableret en drænbrønd hvor planetstien mødes med vores sti til stranden ved Bellisvej

**************************************************************************************************

Dec 2016

Kloakeringsprojektet er nu afleveret og OLS er næsten færdig med den aftalt spuling og oprensning af hele vores drænsystem.

Vi håber du efterfølgende vil tage et ansvar for oprensning og vedligehold af tilløbsrender for de brønde der har umiddelbar tilknytning til din matrikkelnummer.

Ved fælles hjælp kan vi få rigtig meget fornøjelse af systemet. og dermed endnu bedre veje at køre på.

*******************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 21 april. Byggemøde nr. 48

Næste byggemøde: Dette var sidste ordinære byggemøde. Efterfølgende vil mangelliste blive gennemgået individuelt pr. grundejerforening

Projektet endte desværre med en tidsoverskridelse på 43 dage, - dagbod er 8200,00. UH - UH

Mangellister vil blive påbegyndt udført inden for 3 arbejdsuger iflg OLS.

Næste periode: TV inspektion etape 1 + 2. Slut reatablering af rabatter og grønne arealer m.v. afhænger af vejret.

For Dalgaards vedkommende er der taget hul på mangellisten. Betonstøbning omkring hovedbrønde er udført. Drænbrønd v/ Bellisvej 71 er reatableret. Vejhældning v/ 81-83 er udført. Vej samt rabat reatablering fra Violvej 122 mod øst pågår. NYT vi er blevet sat i udsigt at alle vore drænledninger og brønde vil blive gennemspulet for sand inden aflevering. Øvrige mangelliste punkter er uændret.

- Grus på vejen v/ Bellisvej nr. 7

- Sti jævnes, drænbrønd flytte Bellisvej 97/99

- Ny drænbrønd v/ sti bag Violvej 10

- Etablere dræn langs P plads v/Violvej 17

- Reatablere drænbrønd Violvej 86 A

- reatablering af drænledning ved Bellisvej 68 ( Altibox)

- Pumpebrønde Nr 131 samt 140. Afventer aktivitet for bedømmelse af støj - lugt

- Grøn område bag Violvej Øst. Jævnes m/ multimaskine. 

* Vi kan forvente at vores entrep. aftale omkring manglende drænbrønde og ledninger vil blive påbegyndt inden for 3 arb. uger.

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet. 

*******************************************************************************************************

Kære alle  

Nedenstående er modtaget fra Lemvig Vand og Spildevand den 14 april .

Kære Grundejerforening

Vi har fået information omkring at i har afholdt et møde, hvor ejere er blevet opfordret til at gennemgå fakturaer fra Lemvig Vand og Spildevand med henblik på at finde fejl.

Vi er blevet klar over at vi har fejlbehandlet enkelte adresser i forbindelse med kloakeringen. Derfor er vi nu i gang med et større arbejde, hvor vi manuelt gennemgår alle fakturaer på adresser der er tilsluttet i jeres område i 2015.

Ved fejl vil kunder modtage en refusion på nemkonto.

Med venlig hilsen

Lemvig vand og spildevand

Thomas Sørensen

Projektchef

Rønbjerghage 31, 7520 Lemvig

Direkte 96908003  Mobil 30695494

 

PS . Den konstaterede fejl går ud på, at der i forbindelse med udsendte årsopgørelse, er opkrævet hele vandforbruget i 2015 og ikke den mængde som er reelt er forbrugt efter tilkobling og efterfølgende vandmåler aflæsning

 

Med venlig hilsen
 
Dalgaard Grundejerforening
 
Ole Fogh Odgaard

 

*******************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 7 april. Byggemøde nr. 47

Næste byggemøde: torsdag den 21 april kl. 10.00

Kloakprojet aflevering i uge 13 som lovet. Så mangler der blot lige de sidste "krøller" og slut retablering.

Næste periode: TV inspektion etape 1 + 2. Slut reatablering af rabatter og grønne arealer m.v. afhænger af vejret.

For Dalgaards vedkommende er der taget hul på mangellisten. Betonstøbning omkring hovedbrønde er udført. Drænbrønd v/ Bellisvej 71 er reatableret. Vejhældning v/ 81-83 er udført. Vej samt rabat reatablering fra Violvej 122 mod øst pågår. NYT vi er blevet sat i udsigt at alle vore drænledninger og brønde vil blive gennemspulet for sand inden aflevering. Øvrige mangelliste punkter er uændret.

- Grus på vejen v/ Bellisvej nr. 7

- Sti jævnes, drænbrønd flytte Bellisvej 97/99

- Ny drænbrønd v/ sti bag Violvej 10

- Etablere dræn langs P plads v/Violvej 17

- Reatablere drænbrønd Violvej 86 A

- Grøn område bag Violvej Øst. Jævnes m/ multimaskine. 

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet.

******************************************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 17 marts. Byggemøde nr. 46

Næste byggemøde: torsdag den 7 april kl. 10.00

Ny revideret tidsplan melder projet aflevering i uge 13. - Herefter slut retablering.

Næste periode: Beton støbning, er godt på vej, omkring hovedbrønde i etape 2 ( Violvej-Bellisvej ) Færdiggørelse af kloakledning på Bynkevej-Nellikevej-Lupinvej

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. Vil blive planlagt efter uge 13 - Retablering af drænbrønd v/ Violvej 86A vil blive prioriteret.

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet.

*****************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 3 marts. Byggemøde nr. 45

Næste byggemøde: torsdag den 17 marts kl. 10.00

Ny revideret tidsplan melder projet aflevering i uge 11.

Næste periode: Beton støbning omkring hovedbrønde i etape 2 ( Violvej-Bellisvej ) Færdiggørelse af Bynkevej-Nellikevej-Lupinvej

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. Vil blive planlagt efter uge 11 ( påskeugen ) -Manglende, bortkommne rendestensbrønd på Bellisvej v/ sving ud for nr. 71 vil blive prioriteret.

Flemming Borum deltog i byggemødet.

*************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 18 feb. Byggemøde nr. 44

Næste byggemøde: torsdag den 3 marts kl. 10.00

Ny revideret tidsplan melder projet aflevering i uge 11.

Næste periode: Fortsættelse i Nellikevej, Porsevej samt Bynkevej.

Hovedledning på Klintevej er nu færdig.🙂

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. Vil blive planlagt efter uge 11 ( påskeugen ) -Manglende, bortkommne rendestensbrønd på Bellisvej v/ sving ud for nr. 71 vil blive prioriteret.

Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet.

*****************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 4 feb. Byggemøde nr. 43

Næste byggemøde: torsdag den 18 feb kl. 14.30

Ny revideret tidsplan melder projet aflevering i uge 11.

Næste periode: Fortsættelse i Nellikevej, Porsevej samt >NU Klintevej.🙂

Afslutningsstøbning ved vejbrønde er færdig på etape 1. fortsætter på etape 2.

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. 

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet.

************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 14 jan. Byggemøde nr. 42

Næste byggemøde: torsdag den 28 jan kl. 14.30

Projektet er stadig bagud i forhold til revideret tidsplan.

Næste periode: Udførsel af hovedledninger på Bynkevej, Myntevej samt >NU Klintevej.🙂

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. .

Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet.

**************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten tirsdag den 8 dec.Byggemøde nr. 41

 Næste byggemøde: torsdag den 14 jan kl. 14.30

Projektet er stadig ramt af vanskelige forhold hvilket betyder at materiellet trækkes væk fra Prosevej for at forcere kraftigt på de højere liggende områder. Der vil yderligere tilgå 2 gravehold fra mandag den 14 dec. Forventer at påbegynde hovedledninger samt stik nedgravning for Astersvej - Bynkevej - Klintevej kommende periode.

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. .

Flemming Borum deltog i byggemødet

 

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 19 november.Byggemøde nr. 40

Næste byggemæde: torsdag den 10 dec kl. 14.30

Det blev oplyst at projektet stadig er ramt af vanskelige forhold med grundvand og at 47 % af ledningsarbejder samt 72% af stik er udført. Projektet lide af tidsnød.

For Dalgaards vedkommende er der ingen ændring fra sidst. Dog blev der tilføjet at der snarest vil blive rettet på vejprofilen ved Violvej 4 således ny brønd kan tage overfladevandet.

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet

*******************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 5 november.Byggemøde nr. 39

Næste byggemøde: torsdag den 19 nov kl. 14.30

Projektstade, Tidsplanen er bagud i forhold til reviderede tidsplan.

Entreprenøren oplyser at der vil tilgå yderligere gravemateriel og mandskab snarest. 

Tidsplan Klintevej er stadig , ugerne 48 - 51. Altså forventes udført indeværende år.

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener, dæksel slutter ikke tæt. Der er monteret kulfilter samt udført lyddæmpning samt monteret tætningslister, - der opfordres til at opservere og meddele om det ønskede resultat er opnået.

Mangelliste iforb med etape 2, Dalgaard -står stadig uændret. Håber på at kunne komme igang hermed inden for kort tid! Vi håber stadig - stadig - stadig - stadig!

- TV inspektion / Fejl er udbedret mangler fornyet TV inspektion

- Ratablering af grønt område nord for Violvej øst er meget ujævnt.

- Vådområde neden for sti bag Violvej 10, der vil blive afsat brønd.

- Dræn brøn ved Bellisvej  71 SKAL reatableres / findes!

- Drænbrønd ved Violvej 86 A retableres med nedførsel af ny dræn.

- Tilsagn om ny drænledning fra P plads ved Violvej 17

- Sti Bellisvej 97- 99 Drænbrønd placering ændres, samt stien retableres jævnt.

- Manglende vejskilt med nr samt hastighedskilt er bestilt.

 Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring men mangler --- 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at entreprenøren får indhentet tidsplan. -Har været nødsaget til at prioritere:   

Der mangler på nuværende drænledning m/ 2 brønde ved nr.27-og nr1, samt 1 brønd placeret ved Violvej nr. 9. Udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 15 oktober.Byggemøde nr. 38

Næste byggemæde: torsdag den 5 nov kl. 15.30

Projektstade, Tidsplanen er stadig ca. 3 uger efter tidsplan på Porsevej.

Entreprenøren har fået frigjort mandskab og materiel, hvorfor der vil blive mandet op fra uge 43. 

Tidsplan er ændret for Klintevej, tidligere planlagt til ugerne 02 - 09 nu planlagt til ugerne 48 - 51. Altså forventes udført indeværende år.

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener, dæksel slutter ikke tæt. Der er monteret kulfilter samt udført lyddæmpning samt monteret tætningslister, - der opfordres til at opservere og meddele om det ønskede resultat er opnået.

Mangelliste iforb med etape 2, Dalgaard -står stadig uændret. Håber på at kunne komme igang hermed inden for kort tid!

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring men mangler --- 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at entreprenøren får indhentet tidsplan. -Har været nødsaget til at prioritere:   

Der mangler på nuværende drænledning m/ 2 brønde ved nr.27-og nr1, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Sidste nyt fra kloakfronten 17 sep. Byggemøde nr. 36.  

Næste byggemøde : Torsdag den 1 okt. kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er ca. 3 uger efter tidsplan på Porsevej.  Entreprenøren anmodes om at forcere tidsplanen, således mest muligt udføres indværende år.

Etape 3

Ledninger i alt

Stik i alt             Udført

Klintevej 3 - 11

 

 

5

5

Gjelleroddevej

1169

1098

27

25

Nellikevej m.m.

576

0

31

0

Porsevej

1975

593

99

44

Kløvervej

1256

0

63

2

Myntevej

1110

228

61

7

Sum

 6086

1665

 281

82

Næste periode: Fortsætte med stik på Porsevej.

Iflg tidsplan er Klintevej 2 - 22, rykket til uge 02 - 09 år 2016 

Violvej/Bellisvej Vejhøvl er bestil til resterende vej renovering, ikke oplyst tidspunkt herfor.

Pumpestation P131 v/bunden af Violvej øst. -Støj fra pumpe og plask - lugtsener, Der er monteret kulfilter og udført forsøg med lydisolering.

Det pointeres fra tilsynet at redningsvejen ikke er som udstykket 10 meter for redningsvej.! 

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener, dæksel slutter ikke tæt. Der er monteret kulfilter samt udført lyddæmpning samt monteret tætningslister, - der opfordres til at opservere og meddele om det ønskede resultat er opnået.

Entrep. påregner at støbe omkring alle hovedbrønde i slutningen af projektet.

TV inspektion, etape 2. Fejl er udbedret, mangler fornyet TV inspektion.

Etape 2.den 1. juli har bestyrelsen gennemgået og udarbejdet foreløbig mangelliste/problemforhold. Er tilsendt og gennemgået med tilsynet samt entrep. ved byggemødet. De enkelte punkter blev drøftet og der vil blive iværksat løsninger herpå.

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring men mangler --- 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at entreprenøren får indhentet tidsplan. -Har været nødsaget til at prioritere:   

Der mangler på nuværende drænledning m/ 2 brønde ved nr.27-og nr1, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Flemming Borum deltog ved byggemødet.  

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 Sidste nyt fra kloakfronten 27 aug. Byggemøde nr. 35.  

Næste byggemøde : Torsdag den 10, sep kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er ca. 3 uger efter tidsplan på Porsevej.  

Etape 3

Ledninger i alt

Stik i alt             Udført

Klintevej 3 - 11

 

 

5

5

Gjelleroddevej

1169

1098

27

25

Nellikevej m.m.

576

0

31

0

Porsevej

1975

593

99

44

Kløvervej

1256

0

63

2

Myntevej

1110

228

61

7

Sum

 6086

1665

 281

82

Næste periode: Fortsætte med stik på Porsevej.

Violvej/Bellisvej Vejhøvl er bestil til resterende vej renovering, ikke oplyst tidspunkt herfor.

Pumpestation P131 v/bunden af Violvej øst - Elskab flytte mod nordvest og drejes 90 gr. Støj fra pumpe og plask - lugtsener, søges afhjulpet med kulfilter samt lydisolering.

Det pointeres fra tilsynet at redningsvejen ikke er som udstykket 10 meter for redningsvej.! 

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener, dæksel slutter ikke tæt. Der er monteret kulfilter samt udført lyddæmpning samt monteret tætningslister, - der opfordres til at opservere og meddele om det ønskede resultat er opnået.

Entrep. påregner at støbe omkring alle hovedbrønde i slutningen af projektet.

TV inspektion, etape 2. Fejl er udbedret, mangler fornyet TV inspektion.

Etape 2.den 1. juli har bestyrelsen gennemgået og udarbejdet foreløbig mangelliste/problemforhold. Er tilsendt og gennemgået med tilsynet samt entrep. ved byggemødet. De enkelte punkter blev drøftet og der vil blive iværksat løsninger herpå.

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring men mangler --- 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at entreprenøren får indhentet tidsplan. -Har været nødsaget til at prioritere:   

Der mangler på nuværende drænledning m/ 2 brønde ved nr.27-og nr1, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Flemming Borum deltog ved byggemødet.  

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

Sidste nyt fra kloakfronten 13 aug. Byggemøde nr. 34.  

Næste byggemøde : Torsdag den 27, august kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er ca. 3-4 uger efter tidsplan.     

 

Etape 3

Ledninger i alt

Stik i alt             Udført

Klintevej 3 - 11

 

 

5

5

Gjelleroddevej

1146

1098

27

25

Nellikevej m.m.

576

0

31

0

Porsevej

1998

341

99

30

Kløvervej

1256

0

63

0

Myntevej

1110

228

61

7

Sum

 6086

1665

 281

67

Næste periode: Fortsætte med stik på Porsevej.

Violvej/Bellisvej Vejhøvl er bestil til resterende vej renovering, ikke oplyst tidspunkt herfor.

Pumpestation P131 v/bunden af Violvej øst - Elskab flytte mod nordvest og drejes 90 gr. Det pointeres fra tilsynet at redningsvejen ikke er som udstykket 10 meter for redningsvej.! 

 

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener. dæksel slutter ikke tæt. Der er udført lyddæmpning samt monteret tætningslister, - der opfordres til at opservere og meddele om det ønskede resultat er opnået.

Entrep. påregner at støbe omkring alle hovedbrønde i slutningen af projektet.

Etape 2.Bestyrelsen har efter gennemgang onsdag den 1.juli, udarbejdet foreløbig mangelliste/problemforhold. Bliv tilsendt og gennemgået med tilsynet samt entrep. ved byggemødet. De enkelte punkter blev drøftet og der vil blive iværksat løsninger herpå. 

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring men mangler --- 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at entreprenøren får indhentet tidsplan. -Har været nødsaget til at prioritere:   

Der mangler på nuværende drænledning m/ 2 brønde ved nr.27-og nr1, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Ole Fogh Odgaard deltog ved byggemødet.  

===================================================================================== 

 

Sidste nyt fra kloakfronten 02 juli. Byggemøde nr. 33.  

Næste byggemøde : Torsdag den 13, august kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er ca. 3 uger efter tidsplan på Porsevej.  

TV inspektion på Violvej er udført. fejlrettelser er under udførelse.   

Etape 3

Ledninger i alt

Stik i alt             Udført

Klintevej 3 - 11

 

 

5

5

Gjelleroddevej

1146

1098

27

12

Nellikevej m.m.

576

0

31

0

Porsevej

1998

341

99

3

Kløvervej

1256

0

63

0

Myntevej

1110

228

61

7

Sum

 6086

1665

 281

27

Næste periode: Fortsætte med stik på Porsevej.

Bellisvej/Violvej finish på veje og rabatter m.v. pågår Multimaskine udfører rabat renovering i uge 28. Vejhøvl er bestil til resterende vej renovering, ikke oplyst tidspunkt herfor.

Vi er sat i udsigt at huller på Violvej øst bliver fyldt senest uge 28. ( inden entrep. ferie)

Pumpestation P131 v/bunden af Violvej øst - er placeret forkert, hvorfor elskab flytte mod nordvest og drejes 90 gr. Søges udført i kommende periode. Det pointeres at redningsvejen ikke er som udstykket 10 meter for redningsvej.! 

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener. dæksel slutter ikke tæt.

Entrep. påregner at støbe omkring alle hovedbrønde i slutningen af projektet.

Etape 3. Etablere til/ afgange fra pumpebrønd. Sætning af hovedledningsbrønde på underboret rør. Etape 3,  består af 6086 meter ledningsførelse samt 281 skelbrønde 

Der er udarbejdet en mangelliste på etape 1. som vil blive bearbedet - NU.

Etape 2.Bestyrelsen har efter gennemgang onsdag den 1.juli, udarbejdet foreløbig mangelliste/problemforhold. Bliver tilsendt tilsynet samt entrep. uge 28. 

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 samt fra nr 83 til nr 130. I alt ca 240 meter samt 6 brønde. 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at fiberbredbånds nedgravninbgen færdiggøres. (forventes påbegyndt inden for 1 arb. uger.)  

Der er ligeledes truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på Violvej øst ialt 238 meter dræn + 8 brønde, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog ved byggemødet.  

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sidste nyt fra kloakfronten 18 juni. Byggemøde nr. 32.  

Næste byggemøde : Torsdag den 2, juli kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er fortsat 3 uger efter tidsplan på Porsevej. Gjelleroddevej følger tidsplanen. Klintevej - nr 3 - 11 er udført m/ planering ect. Der søges om tidsforlængelse på 2 arb. uger grundet vandniveau. 

TV inspektion på Bellisvej er udført, fejlrettelser er foretaget.  

 

Etape 3

Ledninger i alt

Stik i alt             Udført

Klintevej 3 - 11

 

 

5

5

Gjelleroddevej

1146

1098

27

9

Nellikevej m.m.

576

0

31

0

Porsevej

1998

338

99

0

Kløvervej

1256

0

63

0

Myntevej

1110

228

61

7

Sum

 6086

1665

 281

21

Næste periode: Udføre TV inspektion af Violvej samt kontrol af fejlrettelser på Bellisvej udføres uge 27. Renovering af veje og rabatter i etape 2 m/ vejhøvl udføres fredag/mandag 19+22 juni. Generel finish/oprydning på stik og rabatter fortsætter kommende uge

Pumpestation P131 v/bunden af Violvej øst - er placeret forkert, hvorfor elskab flytte mod nordvest og drejes 90 gr. Søges udført i kommende periode. Vejbredde på 10 meter for redningsvej, ikke tilstede! 

Etape 3. Etablere til/ afgange fra pumpebrønd. Sætning af hovedledningsbrønde på underboret rør. Etape 3,  består af 6086 meter ledningsførelse samt 281 skelbrønde 

Der er udarbejdet en mangelliste på etape 1. som vil blive bearbedet - NU.

Tilsvarende vil der blive udarbejdet mangelliste/problemforhold for etape 2, af bestyrelsen efter delaflevering den 18 juni.  

Orienteringstavle flyttes fra Violvej til Lykkesgårdsvej.

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 samt fra nr 83 til nr 130. I alt ca 240 meter samt 6 brønde. 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at fiberbredbånds nedgravninbgen færdiggøres. (forventes påbegyndt inden for 2 arb. uger.)  

Der er ligeledes truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på Violvej øst ialt 238 meter dræn + 8 brønde, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Flemming Borum deltog ved byggemødet. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sidste nyt fra kloakfronten 04 juni. Byggemøde nr. 31.  

Næste byggemøde : Torsdag den 18 juni kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er 3 uger efter tidsplan.  Klintevej - nr 3 - 11 er under udførelse. Der søges om tidsforlængelse på 2 arb. uger grundet vandniveau. 

TV inspektion på Bellisvej er udført, fejlrettelser foretages hurtigst muligt. 

Etape 3, Pumpebrønd nr. P170 og P 150 er sat.

Der afholdes delaflevering på etape 2 til næste byggemøde.  

Etape 3

Ledninger i alt

Stik i alt             Udført

Klintevej 3 - 11

 

 

5

5

Gjelleroddevej

1146

1098

27

0

Nellikevej m.m.

576

0

31

0

Porsevej

1998

338

99

0

Kløvervej

1256

0

63

0

Myntevej

1110

228

61

2

Sum

 6086

1665

 281

7

Næste periode: Udføre TV inspektion af Violvej. Renovering af veje og rabatter i etape 2 m/ vejhøvl samt multimaskiner der afslutter med græssåning. Generel finish/oprydning på stik og rabatter m.v. opprioriteres.

Pumpestation P131 v/bunden af Violvaj øst - er placeret forkert, hvorfor elskab flytte mod nordvest og drejes 90 gr. Vejbredde på 10 meter for redningsvej, ikke tilstede! 

Etape 3. Etablere til/ afgange fra pumpebrønd. Sætning af hovedledningsbrønde på underboret rør. Etape 3,  består af 6086 meter ledningsførelse samt 281 skelbrønde 

Der er udarbejdet en mangelliste på etape 1. som vil blive bearbedet - NU.

Tilsvarende vil der blive udarbejdet mangel liste/problemforhold for etape 2, af bestyrelsen efter delaflevering den 18 juni.  

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 samt fra nr 83 til nr 130. I alt ca 240 meter samt 6 brønde. 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at fiberbredbånds nedgravninbgen færdiggøres. (forventes påbegyndt inden for 2 arb. uger.)  

Der er ligeledes truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på Violvej øst ialt 238 meter dræn + 8 brønde, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog ved byggemødet. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sidste nyt fra kloakfronten 21 maj. Byggemøde nr. 30.  

Næste byggemøde : Torsdag den 4 juni kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan på etape 3 følges næste,  Klintevej - nr 3 - 11 er under udførelse

TV inspektion på Bellisvej er udført, fejlrettelser foretages hurtigst muligt. 

Etape 3, Pumpebrønd nr. P170 er sat, det er ikke lykkedes at få sat P 150 grundet grundvandet. Der afholdes delaflevering på etape 2 til næste byggemøde.

Etape 3

Ledninger i alt

Stik i alt             Udført

Klintevej 3 - 11

 

 

5

2

Gjelleroddevej

1146

805

27

0

Nellikevej m.m.

576

0

31

0

Porsevej

1998

246

99

0

Kløvervej

1256

0

63

0

Myntevej

1110

132

61

0

Sum

 6086

 1183

 286

 2

Næste periode: Udføre TV inspektion af Violvej. Retablere veje og rabatter i etape 2 m/ vejhøvl samt multimaskiner der afslutter med græssåning. Generel finish på stik og rabatter m.v.

Pumpestation P131 v/bunden af Violvaj øst - er placeret forkert hvorfor elskab flytte mod nordvest og drejes 90 gr. 

Etape 3. etablere pumpestation v/ P-pladsen P150. Sætning af hovedledningsbrønde på underboret rør. 

Etape 3,  består af 6086 meter ledningsførelse samt 286 skelbrønde 

Der er udarbejdet en mangelliste på etape 1. som vil blive bearbedet.

Tilsvarende vil der blive udarbejdet mangel liste/problemforhold for etape 2, af bestyrelsen efter delaflevering den 4 juni.  

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 samt fra nr 83 til nr 130. I alt ca 240 meter samt 6 brønde. 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, forventes udført inden for 2 arb. uger.  

Der er ligeledes truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på Violvej øst ialt 238 meter dræn + 8 brønde, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Ole Fogh Odgaard deltog ved byggemødet. 

Service meddelelse :Skelbrønde afsætning aftales med entrep. der forud kontakter lodsejer. Mangler du kontakt -ring eller mail til Jørgen Jensen mobil 40301588 mail ols@ols-lemvig.dk. Formand på projektet er Anders Sørensen mobil 21715390   

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sidste nyt fra kloakfronten 23 april. Byggemøde nr. 29.  

Næste byggemøde : Torsdag den 21 maj kl. 14.30 i skurvogn nu på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan følges næste, Hovedledning og skelbrønde Violvej øst er færdig.

TV inspektion på Bellisvej er udført, fejlrettelser foretages hurtigst muligt. 

Etape 3, der er nu underboret 16 % af hovedledning uden brønde. (1003 meter)

Etape 2

Ledninger

Stik

 

I alt

Udført

I alt

Udført

Skovstjernevej

1110

1110

57

57

Anemonevej

1369

1369

42

42

Violvej, vest

831

831

31

31

Violvej, øst

1299

469

43

41

Bellisvej

1971

1971

115

115

Sum

6580

5750

288

288

Næste periode: Udføre TV inspektion af Violvej øst. Retablere veje og rabatter m/ vejhøvl samt multimaskiner der afslutter med græssåning.

Pumpestation P131 v/bunden af Violvaj øst - er placeret forkert hvorfor elskab flytte mod nordvest og drejes 90 gr. 

Etape 3. etablere pumpestation P150 v/ P-pladsen samt P170 v/ Lupinvej. Sætning af hovedledningsbrønde på underboret rør. 

Klintevej - tidsplan siger for nr 3 - 11 udføres kloakering i ugerne 9-18, for nr 2 - 22 udføres kloakering først i perioden 45 - 51. Oplyses vil indgår som " buffer " for udførelse når der er tids forskydninger på øvrige.

Etape 3,  består af 6086 meter ledningsførelse samt 281 skelbrønde 

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 samt fra nr 83 til nr 130. I alt ca 240 meter samt 6 brønde. 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, forventes udført inden for 2 arb. uger  

Der er ligeledes truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på Violvej øst ialt 238 meter dræn + 8 brønde, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Evald Jensen og Ole Fogh Odgaard deltog ved byggemødet. 

Service meddelelse :Skelbrønde afsætning aftales med entrep. der forud kontakter lodsejer. Mangler du kontakt -ring eller mail til Jørgen Jensen mobil 40301588 mail ols@ols-lemvig.dk. Formand på projektet er Anders Sørensen mobil 21715390   

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Sidste Sidste nyt fra kloakfronten 26 marts. Byggemøde nr. 28. 

Næste byggemøde : Torsdag den 23 april kl. 14.30

Projekt stade, Tidsplan følges, Hovedledning Violvej øst er færdig, mangler 12 skelbrønde,der forventes færdiggjort inden for max 2 uger.

Jord/lerbunker på Violvej er bortkørt.

Bellisvej og dele af Viovej reatableres med grus inden påske.

Alle veje Etape 1 + 2 får besøg af vejhøvl der skal danne ensartet vejprofil. Forventes påbegyndt inden påske. 

Etape 2

Ledninger

Stik

 

I alt

Udført

I alt

Udført

Skovstjernevej

1110

1110

57

57

Anemonevej

1369

1369

42

42

Violvej, vest

831

831

31

31

Violvej, øst

1299

469

43

31

Bellisvej

1971

1971

115

115

Sum

6580

5750

288

276

Næste periode: Færdiggøre skelbrønde Violvej øst. TV inspektion af etape 2.

Ærensprisvej, er færdig med hovedledning og skelbrønde.

Etape 3. sætning af hovedledningsbrønde på underboret rør.

Klintevej - tidsplan siger for nr 3 - 11 udføres kloakering i ugerne 9-18, for nr 2 - 22 udføres kloakering først i perioden 45 - 51.

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 samt fra nr 83 til nr 130. I alt ca 240 meter samt 6 brønde.

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, forventes udført inden for 2 arb. uger 

Der er ligeledes truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på Violvej øst ialt 238 meter dræn + 8 brønde, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel.

Skelbrønde afsætning aftales med entrep. der forud kontakter lodsejer. Mangler du kontakt -ring eller mail til Jørgen Jensen mobil 40301588 mail ols@ols-lemvig.dk. Formand på projektet er Anders Sørensen mobil 21715390 

Ole Fogh Odgaard deltog ved byggemødet. 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

Næste byggemøde : Torsdag den 12 marts kl. 14.30

Projekt stade, Fortsat lidt efter i forhold til anvendt tid, specielt omkring afsætning af skelbrønde. 91 % af etape 2 er udført i forhold til tidsplan.

Anemonevej - Violvej - Bellisvej retableres med grus inden PÅSKE

Etape 2

Ledninger

Stik

 

I alt

Udført

I alt

Udført

Skovstjernevej

1110

1110

57

57

Anemonevej

1369

1369

42

42

Violvej, vest

831

831

31

31

Violvej, øst

1299

469

43

0

Bellisvej

1971

1971

115

111

Sum

6580

5750

288

241

Næste periode: Færdiggøre stikledninger på Bellisvej, fortsætte hovedledning Violvej øst.

Ærensprisvej, søges udført i ugerne 10- 11. Forudsat der ikke er højvande.

Fortsætte boring af hovedledning i etape 3. på  Porsevej.

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂

Der er truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på ledningsføring fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 samt fra nr 83 til nr 130. I alt ca 240 meter samt 6 brønde.

Der er ligeledes truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på Violvej øst ialt 238 meter dræn + 8 brønde, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel.

Skelbrønde afsætning aftales med entrep. der forud kontakter lodsejer. Mangler du kontakt -ring eller mail til Jørgen Jensen mobil 40301588 mail ols@ols-lemvig.dk. Formand på projektet er Anders Sørensen mobil 21715390 

Evald Jensen deltog ved byggemødet. 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Sidste nyt fra kloakfronten 12 feb . Byggemøde nr. 25.

Næste byggemøde : Onsdag den 25 feb. kl. 14.30

Projekt stade, på nuværende 10 tidsforlængende spildage. Fortsat lidt efter i forhold til anvendt tid, specielt omkring afsætning af skelbrønde.

Det oplyses at lerdynger på Violvej bliver bortkørt så snart det er muligt at færdes ved aflæsningsstedet.

 

Etape 2

Ledninger

Stik

 

I alt

Udført

I alt

Udført

Skovstjernevej

1110

1110

57

57

Anemonevej

1369

1369

42

42

Violvej, vest

831

831

31

31

Violvej, øst

1299

0

43

0

Bellisvej

1971

1971

115

97

Sum

6580

5608

288

227

Næste periode: Færdiggøre stikledninger på Bellisvej, fortsætte hovedledning Violvej øst.

Ærensprisvej, søges udført i ugerne 8-9-10

Påbegynde boring af hovedledning i etape 3. på Gjelleroddevej i uge 8 eller 9

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂

Der er truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på ledningsføring fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 samt fra nr 83 til nr 130. I alt ca 240 meter samt 6 brønde.

Der er ligeledes truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på Violvej øst ialt 238 meter dræn + 8 brønde, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel.

Skelbrønde afsætning aftales med entrep. der forud kontakter lodsejer. Mangler du kontakt -ring eller mail til Jørgen Jensen mobil 40301588 mail ols@ols-lemvig.dk. Formand på projektet er Anders Sørensen mobil 21715390 

Ole Fogh Odgaard deltog ved byggemødet. 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

 Sidste nyt fra kloakfronten  29 jan. Byggemøde nr. 24.

Næste byggemøde : Torsdag den 12 feb. kl. 14.30

 

Der påtænkes opstart på Violvej Øst fra uge 6. Startende med nedsætning af pumpebrønd. Der vil blive taget videst mulige hensyn til evt ferieaktivitet i uge 7. Det forventes at hovedledning færdiggøres på Bellisvej i uge 6 hvorefter der sættes fuldfart på at afsætning af skelbrønde.

Det oplyses at lerdynger på Violvej bliver bortkørt så snart det er muligt at færdes ved aflæsningsstedet.

Etape 2 Arbejdet er lidt efter i forhold til den anvendte tid.

 

Etape 2

Ledninger

Stik

 

I alt

Udført

I alt

Udført

Skovstjernevej

1110

1110

57

57

Anemonevej

1369

1369

42

42

Violvej, vest

831

831

31

31

Violvej, øst

1299

0

43

0

Bellisvej

1971

11614

115

83

Sum

6580

4924

288

213

 

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂

Der forespørget på priser for vejafvanding på ledningsføring fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 samt fra nr 83 til nr 130. I alt ca 240 meter samt 6 brønde.

 

Skelbrønde afsætning aftales med entrep. der forud kontakter lodsejer. Mangler du kontakt -ring eller mail til Jørgen Jensen mobil 40301588 mail ols@ols-lemvig.dk. Formand på projektet er Anders Sørensen mobil 21715390 

 

Evald Jensen og Ole Fogh Odgaard deltog ved byggemødet. 

 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Sidste nyt fra kloakfronten  15. januar. Byggemøde nr. 24.

Næste byggemøde : ?

Bygggemødet blev ikke som planlagt afviklet grundet mødelederens frafald.

Vi kan dog konstatere at de fleste veje er fremkommelige og at de problematiske tilslutninger ved den stejle bakke på Bellisvej er næsten udført. Den sidste del af Bellisvej ( hårnålen ) er påbegyndt og forventes færdig i uge 7. Hvorefter der som planlagt startes op på sidste del af Violvej.

 

Etape 2 Arbejdet er lidt efter i forhold til den anvendte tid. Specielt mangler stik. Næste møde den 15 jan. 2015. 

Etape 2

Ledninger

Stik

 

I alt

Udført

I alt

Udført

Skovstjernevej

1110

1110

57

57

Anemonevej

1369

1369

42

42

Violvej, vest

831

831

31

31

Violvej, øst

1299

0

43

0

Bellisvej

1971

11614

115

61

Sum

6580

4924

288

191

Arbejdets stade, Hoved lednings strækninger Bellisvej er færdig til pumpebrønd.

Næste periodes aktiviteter: Stikledninger på Belleisvej , vest. Opstart på hovedledning mod nord fra pumpestation. 

Tidsplan. Hovedledning følger tidsplan , afsætning og etablering af skelbrønde er bagud.

Vejafvanding med brønde på hjørnet af Bellisvej 62-57 samt 46 - 37 samt drænledning i vejside mod syd er under etablering. 

Der forespørges på ledningsføring for vejafvanding fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 

Skelbrønde afsætning aftales med entrep. der forud kontakter lodsejer. Mangler du kontakt -ring eller mail til Jørgen Jensen mobil 40301588 mail ols@ols-lemvig.dk. Formand på projektet er Anders Sørensen mobil 21715390 

Evald Jensen og Ole Fogh Odgaard deltog ved byggemødet. 

 Ny tidsplan etape 2:

Uge    Adresse

41 – 51 Bellisvej vest  nr. 21 -57 og 32 -64

01 – 05 Bellisvej øst    nr. 82-90, 73-107 og 96-130

02 - 06  Ærensprisvej nr 04 -18, og 37-43

06 - 13  Violvej, øst      nr. 66 – 124

Tidsplan for etape 3 af 20 nov.

uge 10-18 Gjelleroddevej - Myntevej - Klintevej rest Bellisvej (120,110,112)

uge 16-24 Gjelleroddevej - Porsevej

uge 22-34 Porsevej ( 31,37,39,43,147,14-48 )

uge 27-35 Gjelleroddevej (129,133,149,)Nellikevej, Lupinvej,Røllikevej

uge 36-44 Kløvervej-Astervej,Hybenvej,Bynkevej

uge 45-51 Myntevej,Hybenvej,Klintevej,Gjelleroddevej (47)