X i kalenderen til den 20 juni 2021

X i kalenderen Generalforsamling 20 juni

Generalforsamling 2021

X i kalenderen til søndag den 20 juni kl. 10.00 

Åres generalforsamling afholdes søndag den 20 juni kl. 10.00 på cafeteriet Odden.

Vi følger de på den tid gældende restrektioner omkring forsamlingsforbud.

På nuværende siger forsamlingsforbudet at vi efter den 11 juni må være 100 personer indendørs, dog stadig med forevisning af negativ Coron test eller Corona pas. 

 

Arbejdsdag den 1 maj - planlægning/ tilmelding

Arbejdsdag, 1. Maj kl. 09.00 – Du må gerne tilmelde dig NU 

Vel vidende at forsamlings forbuddet omfatter max. 20 personer udendørs har vi planlagt følgende 3 hold af max. 10 personer på nedenstående opgaver.                       

1.Badebro opsætning, kl. 09.00 Mødested v/ bro opmagasineringen

Tilmelding til Jens Kristen Eriksen mobil 23414528 mail jenskristen54@gmail.com 

 

2.Flis trillebøre kørsel i slugte. Kl. 09.00 Mødested v/ nedgang til slugten.

Tilmelding til Flemming Borum mobil 61392540 mail KFBORUM@gmail.com

Flansmose leverer 20 m3 kvalitets flis i container 

 

3.Rensning af dræn brønde. Mødested v/ Belisvej 48

Tilmelding Preben Hornshøj Mobil 20684991 mail Prebenhornshoj@gmail.com 

 

4.Specialopgave, Trappe/sliske ved Violvej adgang til stranden. Børge Madsen med egne udvalgte folk.

5. Vores sædvanlige forsyningsvogn vil cirkulere om formiddagen og der vil blive arrangeret frokost på stranden i de tre opdelte 10 mands-/og damegrupper.   

Næste aktivitet 1 2021

Kommende arrangement er ARBEJDSDAG lørdag den 1 maj 

Herunder:

- badebrosopsætning meld dig under fanerne til

* Sjakbejs Jens Kre. Eriksen mobil 40334828 Mil jenskristen54@gmail.com 

**************************************************************************************************************

 

Afholdelse af generalforsamling 2021

Under forudsætning af at der vil blive lukket op for forsamlingsantal i forb med Covid 19 afholder vi årets 

Generalforsamling søndag den 2. maj kl. 10.00? 

Ny trappe fra Fåre tømren
Hvor er den flot
Kædesaven har været her
Håndliste til glæde og gavn
Heste i slugten

Den 25 marts bliver en festdag på Gjellerodde

Den 25 marts bliver en festdag på Gjellerodde!

Indvielse af det ny etablerede stykke af Planetstien langs skrænten til Limfjorden fra Holmsøre (Ærenprisvej) til Odden.

Program:

Kl. 9.30 Vil Cyklistforbundet og Lemvig museum give en kort introduktion til Planetstien ved Solen i Vesterbjerg. For de deltagere der ønsker at cykle på Planetstien, det første stykke ud til Holmsøre, (Ærenprisvej) -stedet for den officielle indvielse.

Kl. 10.00        Vil snoren blive klippet af en af Lemvig kommunes førstemænd.               Planeten Uranus genindvies på ny placering. v/ Mette L. Andersen, Lemvig Museum.  Der vil endvidere være taler v/ Lemvig kommunes førstemand og Cyklistforbundet. Lemvig kommune vil være vært med champagne og kransekage.

Kl. 11.00        Kaffebord med kagebagnings konkurrence v/Dalgaard Grundejerforening. Aktiviteter for børn og barnlige sjæle med drageflyvning og sæbeboble kunstværker.

Kl. 12.00        Cafeteriet Odden serverer lækkerier fra grillen og Gjellerodde Grundejerforening serverer øl/vand.

Fra kl 12.30  Vil der blive indsat busser for tilbage transport, for de deltagere der ikke ønsker at tilbage lægge turen på gå ben.

*HUSK, Fra starten på Strandvejen, til Gjelleroddes spids vil Dannebrog vejre på alle områdes flagstænger.

Invitation til Kagebagnings konkurrence -

Invitation til Kagebagnings konkurrence,  

For at gøre dagen så festlig som muligt, inviteres du til deltagelse i vores kagedyst. Der vil være et kompetent dommerpanel i form af alle vore gående gæster samt en overdommer med forstand på godt bagværk. Fine præmier kan forventes.

Meld dig med din yndlingskage for deltagelse senest det 22 marts til,

Inger Madsen mobil 51780193 eller mail www.boerge-madsen@mail.tele.dk

PS specialister til drageflyvning søges!

Lørdag den 6 maj - Arbejdsdag

Lørdag den 6 maj inviterer vi til ARBEJDSDAG fra kl 09.00

- nærmere program / opgaveoversigt følger

, -vi har dog på nuværende planlagt, at vi efter en lang og slidsom arbejdsdag slutter dagen med Oddens berømte flæskestegs menu m/ citronformage dessert.

Krabbe løbsbane ved badebroen er klar til brug.

Kommende aktiviteter

Kære alle børn og barnlige sjæle.

Vi håber vores ny installerede KRABBE vædeløbsbane vil blive flittigt anvendt. 

PS, husk krabberne skal ud i fjorden efter endt løb.

Hjertestarter kursus den 20 aug.  

15 medlemmer havde stor fornøjelse af deltagelse i hjertestarter kursus.  Kan anbefales at deltage ved næste afholdelse. Nærmere om tidspunkt og sted følger.

( PS. vi har 6 på venteliste nu.)

*******************************************************************************************************************

 Arbejdsdag kombineret med hyggeaften torsdag den 5 maj kl. 09.00 -

Flyttet til arkiv kassen

*****************************************

Generalforsamling lørdag den 7 maj

Dato for afholdelse af ordinær Generalforsamlimg i vores grundejerforening er sat til lørdag den 7 maj kl. 10.00 .

Stor X i kalenderen - Dagsorden følge

************************************************************************************** 

Tak til broholdet, så er broen pakket forsvarlig ned for sesson 2015. Det forlyder at der blev sat personlige rekorter med løft og træk. 

PS. Alt aflæsning foregik fuldt forsvarligt og uden tilskadekomne.😙

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Broformanden kalder til samling!

Lørdag den 12 sep. kl. 09.00 tager vi broen ned for sesson 2015

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Skt. Hans aften på Gjeller tirsdag den 23.

Bål med brænde garanti !   Båltale v/ pastor Signe Paluden - samt Lions populære lotto

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Blå flag på Gjellerodde.

Det blå flag, kvalitetes stemplet for badevandet på Gjellerodde blev hejst grundlovsdag den 5 juni. 🙂

000000000000000000000000000000000000

Aflyst - grundet manglende tilslutning

 Dalgaard grundejerforening -  Sommerfest.🙂

 

Afholder igen i år sommerfest Lørdag den 6 juni kl. 18.00 i festlokalerne Halgård. 

Jens Chr. vil stege delikatesse grisen og vi er nogle piger som klarer tilbehøret 

Du / I skal komme med et godt humør –service og ny kridtede sko, da der bliver spillet på til dans. 

Pris pr. person kr. 100,00 

Drikkevarer SKAL købes i baren til billige penge.  

Tilmelding til , 

Anette 30662319       -       Tove 20839909  SU.  senest 31 maj.

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000