Regnskab - status pr 31.12 2017

         RESULTATOPGØRELSE 1/1-31/12   2017    
       
       
INDTÆGTER 2017 Budget 2018 2016
       
Kontingenter 104.500,00 105.000 105.500,00
Erstatninger 0,00   1200,00
       
INDTÆGTER I ALT 104.500,00 105.000 106.700,00
       
UDGIFTER      
       
Vedligeholdelse fællesarealer / kloak -16.261,09 20.000 -114.756,37
Vedligeholdelse veje, dræn, asfalt -70.410,35 34.000 -117.958,75
Arbejdsdag, materialer og forplejning -13.633,95 15.000 0
Vedligeholdelse badebro, brolaug -10.812,95 8.000 -8.489,34
Porto, kontorartikler, telefon -3.595,16 2.500 -2.732,25
Småanskaffelser  0 1.000 0
Generalforsamling -10.500,00 11.000 -20.356,00
Bestyrelsesmøder -4.269,00 3.500 -1.200,00
PBS gebyrer, gebyrer bank -2.086,69 2.000 -1.794,49
Forsikringer -2.688,58 2.700 -2.403,32
Kørsel og diverse -1.000,00 1.000 -2.000,00
Gaver -2.939,90 3.000 0
Hjemmeside m.v. -795 800 -695
Hjertestarter, kursus hjertestarter  -2.625,00 0 -24.533,00
Tilskud til hjertestarter, kursus hjertestarter 203,2 0 20.354,16
Tab på kontingent -400 0 0
Regnskabsassistance  -500 500 -500
       
UDGIFTER I ALT -142.314,47 105.000 -277.064,36
       
ÅRETS RESULTAT -37.814,47 0 -170.364,36