Bestyrelsen 2020

Ny konstitueret bestyrelsen 7 sep. 2020

Fra venstre:

Vejformand Flemming Borum, Bellisvej 58, mobil 61392540, mail KFBorum@gmail.com

Broformand Jens Chr. Eriksen, Violvej 86 A, mobil 23414828, mail Jenskristen54@gmail.com

Kasserer Torben Andreasen Violve 112. Mobil 25759946, mail kata@vip.cybercity.dk

Bestyrelsesformand Ole Fogh Odgaard Bellisvej 51, mobil 40389309, mail 1406ofo@gmail.com

Sekretær Preben Hornshøj Klintevej 3. mobil 20684991, mail Prebenhornshøj@gmail.com