Dalgaard Grundejerforening

Regnskab 2022- budget 2023

         

Indtægter                                                                   Regnskab 2022          Budget 2023                       1003        Kontingent                                                    145600                         145600                                                    208x700     Dobbbelt kontingent 2021+22      -1400                                                                                        NOE tinglyst kabel nedgravning- Violvej                                               8405                                                    Indtægter i alt                                                144200                         154005


Udgifter

1401            Vedligehold fællesarealer/kloak               20634,04                          21000

1402            Vedligehold veje - dræn -                         11050,20                             4000

1403            Vedligehold badebro, brolaug                    2663,65                             2500

1410            Arbejdsdag, materiale - forplejning            5936,35                             4000

1429            Bestyrelsesmøder                                      2050,00                             3000

1428           Generalforsamling                                       8640,00                             9000

1434            PBS. Og Bank gebyrer                              3146,34                              3200   

1425            Porto, kontorartikler, telefon                       1999,00                             2000

1452            Forsikringer                                                3717,63                             3800

1430            Gaver                                                          4299,95                            3000

1470            Hjemmeside                                                  929,00                              984

1471            Ny investeringer                                      168573,18   

                    * Flis til slugten                                                                                    7000

                     * Belægningsten "prøve" v/ Bellisvej 80 (4x30x115)                         17250

                     * Afretning til belægningsten (4x30x15)                                              2250

                     * Dræn fra belægningssten                                                                 4000          

                 

                      Udgifter i alt                                            233639,34                        86984     

                   

                       Resultat                                                   -89439,34                       67021


                      Bank indestående 31.12 2021   ( 2022)  125691,59                       36252


                      Budget resultat 2022  ( 2023 )                  -89439,34                        67021


Resultat 31.12 2022   ( 2023)                           36252,25                  103273