Julehilsen 2020

Kære medlem i Dalgaard Grundejerforening 

Julen er over os, rundt om os og I os. Modstand er nytteløst, intet kan befri os. Dog er der et, der hjælper en smule, simpelthen selv, at begynde at jule. (sitat af Piet Hein) 

Ja lad os jule og ønske hinanden en glædelig jul og et godt og lykkebringende Coronafrit nytår 

Vi vil se frem til et nyt år med store forventninger til en masse oplevelser på vores skønne plet i bakkernes og bølgernes land. 

Vi ser rigtig meget frem til at byde vores mange nye sommerhusejere hjertelig velkommen og vi ser specielt se frem til at møde jer til vores arbejdsdag og generalforsamling. 

Der er rigtig mange der har fået øje på vores område hvor vi har kunnet registre 26. solgte huse i 2020 – 8 solgte i 2019 og 9 solgte i 2018. Herudover har vi viden om 3 nybygninger samt en masse der har renoveret med et løft til området og med synsglæde for os alle. 

Vi vil på vegne af Dalgaard Grundejerforening ønske jer og jeres familie en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

Glade julehilsner fra bestyrelsen 

Dalgaard Grundejerforening

Sidste nyt --

Vi har nu fået afholdt vors generalforsamlingmed 64 deltagere. 

- se referat under faneblad Generalforsamling 2020

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                                                                                                     Lemvig maj 2020

Kære medlem i Dalgaard Grundejerforening 

Vi håber i alle har det godt og at I har styret uden om Coronavirusen der har lagt sin klamme hånd på hele verdenssamfundet.

Vi er alle berørte over situationen og prøver at tage vare for opgaven.  

Vores lille forening havde i første omgang lagt ud med, at vi skulle gennemføre vores arbejdsdag og generalforsamling den 9 – 10 maj.

Det mener Sundhedsstyrelsen / regeringen ikke er nogen god ide, - vi afventer nu klarhed fra Sundhedsstyrelsen/regeringen om hvilke muligheder der er for afvikling af arrangementer for større forsamlinger.

Så snart Sundhedsstyrelsen /regeringen har meldt ud vil vi i bestyrelsen komme med datoer for afvikling af arbejdsdag og generalforsamling. 

Nu er det ikke sådan, at der slet ikke sker noget i området: 

- Lemvig Kommune har sat fremmed entreprenør på opgaven med at renovere og vedligeholde Planetstien, herunder vores nedkørsel til stranden. Vil blive påbegyndt i denne uge 

- bordebænkesæt er kørt fra vinteropbevaring til stranden og vi har indkøbt to nye PLUS sæt. 

- vores broformand samler en lille flok hårdførte mænd, med henblik på at få sat badebroen snarest. 

- vores stamveje vil blive høvlet og tilrettet af en vejgrader inden for nær fremtid. 

- der er  23 medlemmer hvor vi ikke har mail add. på. Vi udsender derfor brev til disse med opfordring ti,l at meddele os din mail add.  Du vil opleve foreningen meget bedre og vi i bestyrelsen har kun det halve arbejde. 

Pas på jer alle og nyd jeres skønne hus på Danmarks bedste område.

 

Brooptagning lørdag den 21 sep. 2019

Efter en sommer med ny gangbro og vanger blev det igen tid for at tage badebroen ned. Badegæster og krappefangere har igen i år haft stor fornøjelse af vores velfungerende badebro og nu her sidst en måge invation der mente de skulle holde til på broen, med et farligt svineri til følge. Hvorfor der skulle en grundig rengøring til inden brofolket kunne tage den ned.

Igen i år fik vi en rigtig god dag ud af forløbet - med morgen friske vaders mænd i vandet og slæberfolket på stranden blev der gået til den indtil kaffepigerne bød på morgen kaffe. Borde bænkesættene blev igen i år kørt op til Dalgaard for vinteropbevaring.

Belønningen for slæbet var en fyrstelig bespisning med guleærter m/ tilbehør og afslutningsvis æblekage. 

PS. Der var ikke et øre der kunne rokkes herefter.

Tak til alle involverede brofolk.   

Kære medlem i Dalgaards grundejerforening

Vi vil fra bestyrelsen gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Tak for året der nu rinder ud, et dejligt år med masser af gode fælles minder i det solbeskinnede Gjellerodde.

Vi ser frem til det nye år og vil glæde os til jeres deltagelse i vores traditionsbundne arbejdsdag og generalforsamling.

Nyt fra Dalgaards Grundejerforening

Gjellerodde Vandværk

Husk – Husk det er senest den 4. januar du skal have aflæst og indsendt din vandmåler stand!

Husk generalforsamlingen er den 22. februar kl. 19.30 på Hotel Lidenlund.

Lemvig Kommune,

Vi oplever at Lemvig Kommune Teknik og Miljø har fået en stigende interesse for området på Gjellerodde. Vi vil derfor opfordre til, at man sikrer sig byggesags godkendelse inden der påbegyndes byggeri.

Se Lokalplan nr. 138-3f. 01-2009 for sommerhusområde ved Gjellerodde, Lemvig,

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1199973_APPROVED_1263813760208.pdf

samt 

www.hegnsloven.dk  udgivet 19 jan 2007

Sti langs Gjelleroddevej til Odden

Sidste nyt fra Lemvig Kommune er at projektet er klar og at entreprenøren står i venteposition – der mangler kun en underskrift fra en enkelt lodsejer.

Vi forventer at projektet vil blive gennemført inden foråret og inden vores mange gæster kommer til området.  

Senest nyt

16-03-2018
Siden sidst
Jan - feb er der udført vejvedligehold på Violvej og Bellisvej. Vejene har lidt meget under den megen nedbør med mange huller tilfølge - I to omgange er der påkørt og afrettet vejgrus.
********************************************************************************
*
1. Niras / OLS har haft 1 års kloakafleveringsforløb
- lugt og støj fra pumpebrønde. Vi er blevet sat i udsigt at der vil blive produceret dæksler som er tætsiddende til karm.
- Violvej dræn ud for nr 4 er beskadiget. OLS udbedrer.
- Violvej. Vejhældning fra nr 72 og ned falder mod syd skal rettes til mod nord.
OLS sætter vejhøvl på opgaven.
- Gjelleroddevej - dræn er beskadiget ved kloakbrønd før nr 52. OLS udbedrer skaden

2. Salg af grundareal til LVS. 12+10 m2 til placerede pumpebrønde.
* LVS har købt 12+10 m2 jord til de placerede pumpebrønde formidles kr 3300,00

3. Dræn langs sti til vandet med afsluttende brønd.
* Langs sti til vandet fra Bellisvej er der udsført render med afsluttende brønde for opsamling af regnvand.

4. Omlægning af dræn og sætning af brønde med sandfang på Bellisvej.
* Bellisvej Dræn ledning ud for nr 83-77 er omlagt - brønde er forsynet med sandfang.
5.Husk - Skraldespande SKAL stå op også når det blæser
6. Fuglefodring med omtanke - VI HAR ROTTER