Regnskab 1 jan til 31 dec 2016

Regnskab 2016

Dalgaard Grundejerforening , Gjellerodde, Lemvig
             
    Resultatopgørelse 1/1  - 31/12 2016  
             
  Regnskab 2016   Budget 2017   Regnskab 2015  
             
INDTÆGTER            
             
Kontingenter 105.500,00   105000   105.500,00  
Erstatning / div 1200,00   1000   0  
Bonus tilmeldte Altibox     0   47.400,00  
             
INDTÆGTER I ALT 106.700,00   106000   152.900,00  
             
UDGIFTER            
             
Vedligeholdelse fællesarealer 114.756,37   10000   -21.391,05  
Vedligeholdelse veje, dræn 117958,75   25000   0  
Vedligeholdelse badebro, brolaug 8.489,34   30000   -6.976,18  
Arbejdsdag. Materialer-beværtning 0,00   15000   0,00  
Porto, kontorartikler, telefon 2.732,25   1500   -6.459,25  
Småanskaffelser  0,00   2000   -1.079,00  
Generalforsamling 20.356,00   12000   -10.832,00  
Bestyrelsesmøder 1.200,00   2000   -1.800,00  
PBS gebyrer, gebyrer bank 1.794,49   1800   -2.087,88  
Forsikringer 2.403,32   2500   -2.528,30  
Kørsel og diverse 2.000,00   2000   -2.000,00  
Hjemmeside m.v. 695,00   800   -695  
Hjertestarter 24533,00   0   0  
Tilskud til hjertestarter -20354,16   0   0  
Gaver     900      
Regnskabsassistance hektarstøtte 500,00   500   -2.568,55  
             
UDGIFTER I ALT 277.064,36   106000   -58.417,21  
             
ÅRETS RESULTAT -170.364,36   0   94.482,79