Regnskab 2015

Regnskab 2015

             
    Regnskab 2015   Budget 2015   Regnskab 2014
             
  INDTÆGTER        
             
  Kontingenter 105.500,00   105500,00   105500,00
  Hektarstøtte 0   9000,00   8523,71
  Sommerfest, indtægter 0   7000,00   5262,00
  Bonus tilmeldte Altibox 47.400,00   30000,00   0,00
             
  INDTÆGTER I ALT 152.900,00   151500,00   119285,71
             
  UDGIFTER        
             
  Vedligeholdelse fællesarealer -21.391,05   -15000,00   -13894,96
  Vedligeholdelse veje, dræn 0   -100000,00   -35487,50
  Vedligeholdelse badebro, brolaug -6.976,18   -8000,00   -8485,97
  Sommerfest udgifter 0   -11000,00   -9565,21
  Porto, kontorartikler, telefon -6.459,25   -8000,00   -7878,54
  Småanskaffelser  -1.079,00   -2000,00   0,00
  Generalforsamling -10.832,00   -13000,00   -12434,00
  Bestyrelsesmøder -1.800,00   -2500,00   -1497,00
  PBS gebyrer, gebyrer bank -2.087,88   -2200,00   -2074,05
  Forsikringer -2.528,30   -2500,00   -2483,19
  Kørsel og diverse -2.000,00   -4500,00   -2938,00
  Hjemmeside m.v. -695   -1000,00   0,00
  Div. 0   -1000,00   0,00
  Regnskabsassistance hektarstøtte -2.568,55   0,00   -2265,10
             
  UDGIFTER I ALT -58.417,21   -170700,00   -99003,52
             
  Ekstraordinære udgifter 0,00   0,00   -20000,00
             
             
  ÅRETS RESULTAT 94.482,79   -19200,00   282,19

Status 2015