Budget 2016

               
       
  Budget  2016        
               
  Indtægter          
               
  Kontingenter                                       105.000,00 * (1)  
  Hektarstøtte     0,00    
  Sommerfest                                             6.000,00    
  Renter                                                       0,00    
  Diverse                                                   1.000,00    
  Indtægter i alt     112.000,00    
               
               
  Udgifter          
               
  Fællesarealer /Græsklip   15.000,00    
  Veje -dræn -Stier     250.000,00 * (2)  
  Brolaug                                                     10.000,00    
  Sommerfest                                                10.000,00    
  Porto - Tlf - Kontorartikler   1.200,00    
  Småanskaffelser     2.000,00    
  Generalforsamling     12.000,00    
  Bestyrelsesmøder                                      1.800,00    
  Pbs                                                          2.100,00    
  Forsikring                                                   2.600,00    
  Kørsel                                                      2.000,00    
  Regnskabs ass.     500,00    
  Udgifter i alt     309.200,00    
               
  Underskud     197.200,00    
               
               
  * (1) 2 Grunde lagt sammen derfor manglende kontingent  
  * (2) Budgettet tager højde for en asfaltering.samt at drænet på
    Bellisvej og Violvej først bliver færdiggjort i 2016.  
    Derfor det store overskud i 2015