Dalgård Grundejerforening

Hestene i slugten må ikke fodres - men gerne strigles.
Bestyrelsen Dalgaard Grundejerf.
Heste i slugten
Så er der arbejdsfordeling!
Ny trappe, flot og sikker
Håndliste til støtte for ældremedborgere
Kædesaven har været her!
Vejnettet tager udgangspunkt fra blomsterne Klinte - Bellis - Viol.

Thøger Larsen mindesten

Thøger Larsens mindesten på Gjellerodde. Ved indsejlingen til Lem Vig har strømmen skabt Gjellerodde. Her veksler strandvolde med lave sumpede strækninger. Luften er fuld af fugleskrig og duften af lyng og revling, porse og klitroser. Lyslilla engelskgræs kanter de snoede hjulspor, der fører ud til nordstranden. Ved sydstranden står en vældig stenblok. Ud mod vandet bærer den en lang indskrift, en hymne til ”Danmark, Bakkers og Bølgers Land”. På den anden side er indhugget et navn, flankeret af et mønster af små fordybninger – er det stjernebilleder?